Máy mình không nhận wifi nửa, va loa nghe hoi …

Comment on Báo giá thay màn hình MacBook. by Trung.

máy mình không nhận wifi nửa, va loa nghe hoi nho khong biet ben do co lam duoc khong ah. va mang hinh bi dinh dau van tay…va ron mang hinh be khong biet moi chi tiet co the bao gia khong ah

Content Protection by DMCA.com
Báo giá dịch vụ sửa Macbook
Nội dung thêm Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.