Sau khi hoàn thành sửa MacBook, trung tâm chủ động liên hệ với khách hàng để biết máy có hoạt động tốt hay không.

Ở nhiều địa chỉ sửa MacBook, khách hàng đã mang máy ra khỏi cửa hàng tức là cửa hàng không còn trách nhiệm gì với các vấn đề sau đó. Nhiều khách hàng đã tâm sự rằng “Mặc dù cũng có bảo hành đó, nhưng nếu MacBook hoạt động không ổn định cũng chẳng muốn […]

Content Protection by DMCA.com