Để bảo dưỡng bàn phím MacBook.

Không thể đánh giá rằng bàn phím MacBook là hoàn hảo nhưng việc bàn phím MacBook luôn có mặt trong các bảng xếp hạng bàn phím laptop tốt nhất cũng đủ cho thấy hiệu quả sử dụng mà bàn phím MacBook mang lại.

Content Protection by DMCA.com